Disclaimer/Privacy

Op het gebruik van deze pagina (www.kolie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Om gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Kolie streeft ernaar op deze website (www.kolie.nl) altijd juiste en actuele informatie te plaatsen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kolie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • IP-adres

Kolie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

 • Je hebt ten alle tijden recht de toestemming tot het verwerken van je gegevens in te trekken. Je gegevens zullen dan niet langer verwerkt worden.
 • Je hebt ten alle tijden recht je gegevens in te zien, aan te passen, en te verwijderen. 
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer jij het niet eens bent met hoe we jouw gegevens verwerken. 
 • Je hebt recht aan te vragen dat jouw gegevens leesbaar worden overgedragen naar een andere partij.

Indien je gebruik wil maken van bovenstaande rechten kun je hiervoor een schriftelijk verzoek doen. Hieronder wordt ook per e-mail verstaan. Je kan je verzoek mailen naar info@kolie.nl

Kolie behoudt ten alle tijden het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

E-mail

Kolie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kolie te corrensponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kolie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kolie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Kolie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kolie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.